Historie

Historie cibulových jarmarků v Hořovicích
 
S organizováním akce Cibulový jarmark začali členové Českého zahrádkářského svazu
v Hořovicích. Inspirací pro zorganizování cibulového jarmarku v Hořovicích pro ně byly
tzv. Cibulové slavnosti ve městě Výmaru, bývalé NDR, kde pěstovali mnohaleté přátelské
vztahy s tamními zahrádkáři.
První cibulový jarmark v Hořovicích se konal 12. října 1989. Od počátku bylo jasné,
že taková akce musí mít svoji symboliku, a tou se staly cibulové copy. I ty se zahrádkáři
naučili vázat ve Výmaru. Přesto, že v počátcích největší problémy byly právě
s nedostatkem těchto copů, v současně době je po městě v době konání jarmarku tolik
stánků s copy, že se nestane, aby někdo odjel z jarmarku bez tohoto suvenýru. Jenom
členky základní organizace ČSZ jich každoročně upletou více než 2 000 kusů. Navíc je
nutno dodat, že české copy se liší od německých tím, že jsou zdobeny suchými květy.
 
Jestliže první cibulový jarmark byl v té době příjemným překvapením jak pro Hořovice,
tak pro nejbližší okolí, po letech se staly cibulové jarmarky v Hořovicích tradicí. Konají
se vždy první sobotu v měsíci říjnu.
V posledních letech návštěvnost značně přesahuje deset tisíc účastníků
z celé republiky. Cibulový jarmark ovšem není jenom tržiště s cibulí. Jako na správném
jarmarku zde návštěvníci najdou všechno! Průmyslové zboží, domácí potřeby, různé
suvenýry, zahradnické výpěstky, potřeby pro zahrádkáře, stánky s občerstvením včetně
rozmanitě zdobených perníků. Město se každoročně o cibulovém jarmarku stává jedním
ohromným tržištěm s více než pěti sty stánků včetně těch, kde se předvádějí různá
řemesla. A jaký by to byl podzimní jarmark bez burčáku. Ten se začíná prodávat již
v předvečer jarmarku. Plné náměstí lidí, burčák, hudba a světla lunaparku vytváří tu
nezaměnitelnou předjarmareční  atmosféru.
 
Nezanedbatelné jsou i doprovodné kulturní akce. Mezi ně patří především různé
hudební soubory — dechovka, heligónky, country skupina, vystoupení mažoretek
a další. Nechybí ani různé výstavy, jako např. výstava ovoce a zeleniny, léčivek, citrusů.
Mimo to se se svými exponáty prezentuji i včelaři a houbaři.
V současné době je pořadatelem Cibulového jarmarku je město Hořovice, Městské
kulturní centrum Hořovice, Český zahrádkářský svaz Hořovice a spolek Horovize.