Město Hořovice


Město Hořovice je přirozeným centrem oblasti, která leží v západní části Středočeského
kraje na rozhraní Křivoklátských lesů, Českého krasu a Podbrdska.
Město má cca 6800 obyvatel, v roce 2033 se stalo tzv. pověřeným obecním úřadem, který v
rámci přenesené působnosti vykonává na svém území úkony státní správy pro oblast regionu
Hořovicka s více než 20 000 obyvateli. Ve městě působí 2 základní školy, 2 střední školy a ZUŠ.
V oblasti zdravotní péče získala velmi dobrý zvuk zdejší nemocnice, ve městě působí také řada
privátních lékařů. Ve městě je široká síť nákupních možností (Billa, Penny, Lidl a privátní
prodejny). Vzhledem ke své poloze (cca 50 km západně od Prahy) má město i výborné dopravní
spojení (bus, vlak).
Dějiny města byly vždy úzce spjaty s panským sídlem, resp. jeho majiteli, kterých zde v průběhu
staletí působila celá řada. Dnes již, díky četným požárům, které zničily většinu písemných
dokumentů, není možné doložit datum vzniku a jméno stavitele hořovického hradu. Zdaleka
viditelnou dominantou města zůstává kostel sv. Jiljí – duchovní centrum původní osady. Město
založil Plichta ze Žerotína mezi lety 1302-1322 západním směrem od hradu. Založení kláštera,
stavbu kostela Nejsvětější Trojice a Lorety umožnil na konci 17. století zbožný hrabě Bernard
Ignác z Martinic, Mariánský morový sloup byl vztyčen v roce 1711.
Nový zámek, který se již stal oblíbeným turistickým cílem, založil hrabě Jan František z Vrbna
na počátku 18. století. Symbolem samostatnosti samosprávy města se stala v roce 1905 budova
nové radnice. Ve stejném období vznikla i budova synagogy. Sochu Obětovaného na památníku
obětem obou válek vytvořil sochař, představitel symbolistického proudu české katolické
moderny, František Bílek.
Pestrý program hudebních i divadelních představení nabízí Městské kulturní centrum ve
Společenském domě. V rámci MKC působí i Klub Labe, malá hudebně-divadelní scéna. Městská
knihovna a Informační centrum, které poskytuje standardní služby návštěvníkům Hořovic,
získaly nově společné sídlo v areálu Starého zámku. Milovníky regionální historie jistě zaujme a
potěší nově zřízená expozice Muzea Hořovicka v 1. patře Starého zámku. Jeho nádvoří v létě
ožívá koncerty a dalšími akcemi Hořovického kulturního léta. K tradičním akcím Hořovic již
patří např. celorepubliková literární soutěž (bienále) Hořovice Václava Hraběte, každoroční
setkání heligonkářů Hořovická heligónka nebo Cibulový jarmark.
K aktivnímu odpočinku slouží akvapark, krytý bazén se saunou, sportovní areál s nově
postavenou halou a jezdecký ranč i rozsáhlý lesopark Dražovka. Na severozápadní periférii
města leží letiště, které je využíváno pro sportovní létání a tandemové seskoky padákem.
Hořovicemi prochází mezinárodní cyklostezka č. 3. Regensburg – Praha.